PRIVACYBELEID OKER ONTWERPEN / LOSE A SHOE

Wanneer u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. We gaan altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wat we met persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, leest u hieronder.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid is hier te lezen. Hieronder staat altijd de laatste wijzigingsdatum.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 december 2020.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oker Ontwerpen, eigenaar van het merk Lose a Shoe® verwerkt van iedereen die ooit contact met ons heeft gezocht, een bestelling heeft geplaatst op loseashoe.shop, of aan wie ooit een bestelling van loseashoe.shop is toegestuurd.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, en/of e-mailadres. Ook uw Loseashoe.shop klantnummer en uw Loseashoe.shop bestelgeschiedenis zijn persoonsgegevens.

3. Hoe krijgen wij deze gegevens?
We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u op onze website een bestelling plaatst en/of een account aanmaakt waarbij u uw gegevens invult, of wanneer u contact met ons zoekt.
In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen: wanneer iemand een cadeau direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens.
Gegevens via andere partijen krijgen wij alleen op voorwaarde dat u die partijen toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Oker Ontwerpen, eigenaar van het merk Lose a Shoe®, gevestigd aan de Nieuwpoortkade 2A, 1055 RX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

5. Welke gegevens verwerken wij, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Ten eerste krijgen wij van u de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over de bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig. Wij bewaren uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer.
Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.
Wanneer u 7 jaar niet meer bij ons heeft ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om alle gegevens te laten verwijderen in uw account, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten bewaren.

6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen.

7. Welke gegevens slaan wij op?
Gegevens in uw account
In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als u die heeft opgegeven), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten. Ook bewaren we uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen bezorgopties.
Gegevens over uw contact met de klantenservice
U kunt 24/7 contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@loseashoe.shop.
U kunt met ons bellen van ma t/m vr 10 – 17 uur (anonieme nummers nemen wij niet op). We gebruiken de in uw account opgeslagen gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht aan ons.
We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. Aantekeningen over het klantcontact met ons bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.
Gegevens voor marketing
Af en toe hebben we een nieuwtje, een aanbieding of tijdelijke actie, waarover u als klant van ons een e-mail ontvangt, tenzij u heeft aangegeven dat niet te willen.
Andere dan hierboven genoemde gegevens bewaren wij niet.
Ook delen wij uw gegevens niet met andere partijen.
De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
Recht op informatie
U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u opgeslagen hebben. U kunt inzage aanvragen door ons een e-mail te sturen. Aanvragen verwerken wij binnen 30 dagen.
Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze aan te vullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u zelf 24/7 doen in uw eigen account.
Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop we deze gegevens gebruiken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u aangeven dat u niet langer post van ons wilt ontvangen.
Recht op beperking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Als u hieraan de voorkeur geeft, kunt u contact met ons opnemen per e-mail.
• Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U heeft het recht om ons te verzoeken om gegevens die wij van u hebben te verwijderen.
Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, met uitzondering van de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren.
Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn.
Nadat u 7 jaar niet meer bij ons heeft ingelogd, verwijderen wij sowieso al uw gegevens.
• Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dit graag zo snel mogelijk met u op. Neemt u daarvoor contact met ons op.

9. Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.